การพัฒนาชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยเฉพาะคนที่รักการพัฒนาตัวเอง สามารถใช้งานศิลปะพัฒนาความคิดและพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือ หลายครั้งเราใช้ศิลปะเป็นทางออกในการเยียวยาความรู้สึกหลากหลายด้าน  งานศิลปะแบบไหนบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตได้ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าหากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ให้เข้ามาทำงานศิลปะแล้ว ชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้น

 งานศิลปะสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง แต่ว่าการพัฒนาที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการช่วยเพิ่มเงินหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เพราะงานศิลปะบางครั้งไม่สามารถขายตีค่าเป็นเงินได้ เนื่องจากงานบางอย่างสำหรับบางคนมีค่า แต่สำหรับอีกคนอาจจะไม่มีค่าเลย ทว่างานศิลปะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นได้

 ซึ่งงานศิลปะอย่างที่หลายคนเข้าใจอาจจะเป็นเรื่องของสีและกระดาษแผ่นใหญ่ แต่ความจริงคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นการวาดรูป ไม่ต้องเป็นการเรียนเขียนอ่านเกี่ยวกับสี การระบายสีเท่านั้น แต่งานศิลปะยังมีอีกหลายแขนงให้คุณเลือกทำ เช่น การจัดดอกไม้ การพับกระดาษ การตัดเย็บ การถักนิตติ้ง การถักโครเชต์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานศิลปะที่ช่วยทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิในระหว่างที่ทำ มีความสุข รู้สึกเพลิดเพลิน เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่รักที่ชอบ

ความชอบของแต่ละคนนั้นต่างกัน ซึ่งมันย่อมมีผลต่อการทำงานและงานศิลปะบางคนชอบสีเหลือง บางคนชอบสีชมพู บางคนชอบสีเขียว ดังนั้นผลงานชิ้นเดียวกัน คนมองสิบคนก็ให้ความรู้สึกสิบแบบ ดังนั้นงานที่ทำออกมาขอเพียงคุณมีความสุขและสนุกกับการลงมือทำก็ถือว่างานศิลปะนั้นทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นแล้ว เพราะว่าเมื่อคุณมีความสุข จิตใจของคุณก็สงบ สบาย ไม่มีความเครียด ไม่มีความวิตกกังวล มีสมาธิมากขึ้น เมื่อไปทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ก็จะทำให้ผลงานที่

การพัฒนาฝีมือของตัวเองเรื่อยๆ อาจจะสามารถต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองได้ เช่น การเย็บกระเป๋า การถักหมวก การถักเสื้อ ที่สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้ นับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลงานและคุณค่าให้กับตนเองได้อยู่กับสิ่งที่รักมากขึ้น

งานศิลปะทุกชิ้นทุกแขนงที่ทำด้วยความรักทุกชิ้น ล้วนทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ดังนั้นหางานศิลปะสักอย่างที่ตนเองชอบ ไม่จำเป็นว่าเราจะเรียนมาหรือไม่ ไม่จำเป็นว่าฝีมือจะดีหรือแย่แค่ไหน แต่จงหาเวลาเพื่อที่จะให้กับงานศิลปะ ทำให้เวลาว่างเพื่อลดความเครียด เพิ่มความสุขให้กับชีวิต แล้วคุณจะหลงรักในศิลปะมากขึ้น