HR หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มคนที่คอยทำหน้าที่จัดการบุคลากรภายในองค์กร หรือบริษัทตั้งแต่การ ประกาศรับสมัคร รับคนเข้ามาทำงาน ลาออก และเกษียณอายุงาน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ภายในทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรนั่นเอง ซึ่งการรับสมัครงาน ในแต่ละครั้งนั้น HR จะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรแบบไหนเพื่อรับคนเข้ามาทำงานให้เหมาะสมกับบริษัทมากที่สุด ซึ่งในบทความนี้เราจะมาเปิดเผยการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้นมีอะไรกันบ้าง

เรื่องเกี่ยวกับ HR ที่ผู้ สมัครงาน ทุกคนควรรู้

1. กำหนดรายละเอียดตำแหน่งที่จะรับสมัคร

ก่อนที่บริษัทจะประกาศรับสมัครงานนั้น เมื่อได้รับการรีเควสจากผู้บริหารว่าต้องการผู้เข้าทำงานในตำแหน่งอะไรบ้าง สิ่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำคือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานที่จะเปิดรับสมัคร จากนั้นจึงกำหนดเป็นคุณสมบัติของสมัครว่าต้องทำงานด้านใด ต้องจบการศึกษาในสายใดที่ตรงกับความต้องการขององค์กร

2. กำหนดกลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลือก

ขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่บุคลากรจะทำการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับเหล่าผู้บริหาร เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร โดยจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเวลาการสมัคร ฐานเงินเดือนที่บริษัทต้องการ ประสบการณ์ของผู้สมัคร เพศ อายุ การศึกษา และบุคลิกที่ผู้จัดการต้องการ

3. ลงประกาศหาคนเข้ามาทำงาน

เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรได้ข้อมูลครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเอกสารในกำหนดรายละเอียดงาน และการกำหนดกลยุทธ์การสรรหา ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลเหล่านี้มาลงประกาศหาคนทำงาน โดยในปัจจุบันบริษัทจะทำการประกาศรับสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และสิ่งต่อมาที่ฝ่าย HR จะต้องทำต่อไปสำหรับการรับ สมัครงาน ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์เพราะการประกาศหาคนผ่านเว็บไซต์เหล่านี้มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องเบิกเงินจากบริษัทเข้ามาจ่ายในส่วนนี้ด้วย จะต้องทำการเปรียบเทียบราคาในแต่ละเว็บไซต์และส่งต่อให้ฝ่ายการเงินอนุมัติในส่วนนี้

4. เลือกคนเข้าทำงาน

สิ่งต่อมาที่ใครหลายคนน่าจะรู้กันดีก็คือการเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร ให้ตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในใบประกาศ ต้องมองหาคนที่ตรงกับคุณสมบัตินั้นมากที่สุดเข้ามาทำงาน จากนั้นใบสมัครที่ผ่านการประเมินจากฝ่าย HR แล้วนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายประชุมกันต่อไปว่าต้องการใครบ้างเข้ามาสัมภาษณ์งาน

และเมื่อทำการเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน สิ่งต่อไปที่ HR ต้องทำคือการสรุปผลโดยการประเมินผลการสัมภาษณ์กับผู้จัดการฝ่าย รวมไปถึงผู้จัดการบริษัท เพื่อหาผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ และเมื่อสรุปกันได้แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะทำการโทรไปยืนยันกับผู้สมัครงานในลำดับถัดไป สรุปก็คือ HR คือฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่จะต้องทำเป็นกระบวนการ และผ่านการเห็นชอบของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของบริษัทจริง ๆ