ศิลปะสร้างชีวิตได้อย่างไร

ศิลปะสร้างชีวิตได้อย่างไร

            การพัฒนาชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยเฉพาะคนที่รักการพัฒนาตัวเอง สามารถใช้งานศิลปะพัฒนาความคิดและพัฒนาทางด้านอารมณ์ได้เป็นอย่างดี สิ่งที่เราเห็นตรงกันคือ หลายครั้งเราใช้ศิลปะเป็นทางออกในการเยียวยาความรู้สึกหลากหลายด้าน  งานศิลปะแบบไหนบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตได้ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าหากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น […]

ความมั่นใจเด็กสร้างได้ ด้วยงานศิลปะ

ความมั่นใจเด็กสร้างได้ ด้วยงานศิลปะ

            บุคลิกภาพของคนเรามีหลากหลายรูปแบบ การแสดงออกบางอย่างเกิดจากความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจ และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะกำหนดชีวิตเราก็เป็นได้  หากมองย้อนกลับไปสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน เมื่อวัยเยาว์เราจะได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม การอบรมสั่งสอนดังกล่าวทำให้เด็กหลายคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง […]