สมัครงาน

เรื่องจริงที่ผู้ สมัครงาน หน้าใหม่ควรรู้เกี่ยวกับฝ่าย HR

HR หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มคนที่คอยทำหน้าที่จัดการบุคลากรภายในองค์กร หรือบริษัทตั้งแต่การ ประกาศรับสมัคร รับคนเข้ามาทำงาน ลาออก […]